ماشین حساب فیبوناچی

از ماشین حساب فیبوناچی در CapitalXtend برای تحلیل های تکنیکال استفاده کنید. مقادیر اصلاحی فیبوناچی را تولید کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید.

بیشترین و کمترین مقادیر را وارد کنید و سپس بر روی "محاسبه" کلیک کنید تا مقادیر را مشاهده کنید.

سلب مسئولیت :
در حالی که CapitalXtend تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت اطلاعات انجام می دهد، به شما توصیه می شود که کاملاً به این اطلاعات متکی نباشید. اطلاعات ارائه شده در صفحه با توجه به روند بازار ممکن است در هر زمان تغییر کند.
بنابراین، محاسبات انجام شده بر روی ماشین حساب معاملاتی ما فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود.