ماشین حساب سود / ضرر در CFD

سود یا زیان احتمالی خود را ارزیابی کنید، نتایج را برای چندین نرخ باز و بسته شدن بازار مقایسه کنید.

جفت ارز مورد نظر، نوع ارز حساب، حجم معامله و قیمت باز شدن را انتخاب کنید.

سلب مسئولیت :
در حالی که CapitalXtend تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت اطلاعات انجام می دهد، به شما توصیه می شود که کاملاً به این اطلاعات متکی نباشید. اطلاعات ارائه شده در صفحه با توجه به روند بازار ممکن است در هر زمان تغییر کند.
بنابراین، محاسبات انجام شده بر روی ماشین حساب معاملاتی ما فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود.